OBO信号防雷器
当前位置:产品展示


OBO SD09-V24/9 信号防雷器原装进口


规格
Vmin
Vmax
应用
保护脚
最大容通电流
动作时间
电容
SD09-V24/9
12V
18V
RS232(V.24)
Pin 1-9
340A
<10ns
<30pF/>40M
SD15-V24/15
12V
18V
RS232(V.24)
Pin 1-15
340A
<10ns
<30pF/>40M
SD25-V24/4
12V
18V
RS232(V.24)
Pin[1]2,3,7,20
340A
<10ns
<30pF/>40M
SD25-V24/8
12V
18V
RS232(V.24)
Pin[1]2,3,4,5,
6,7,8,20
340A
<10ns
<30pF/>40M
SD09-V24/25
12V
18V
RS232(V.24)
Pin 1-25
340A
<10ns
<30pF/>40M
SD09-V11/9
6V
7.5V
RS422/485(V.11)
Pin 1-9
750A
<10ns
<30pF/>40M
SD15-V11/15
6V
7.5V
RS422/485(V.11)
Pin 1-15
750A
<10ns
<30pF/>40M
SD25-V11/25
6V
7.5V
RS422/485(V.11)
Pin 1-15
750A
<10ns
<30pF/>40M
SD09-T
12V
18V
Token Ring
Pin 1-9
340A
<10ns
<30pF/>40M
SD15E
5V&12V
7.5V&18V
Ethernet
Pin 1-15
750A
<10ns
<30pF/>40M
SD36-C/MF
6V
7.5V
Centronics Parallel
Pin 1-25
750A
<10ns
<30pF/>40M
SD25-Paral
6V
7.5V
Parallel
Pin 1-25
750A
<
[返回]
友情链接:  防雷论坛 |  河南招标信息网 |  河南防雷网 |  河南省防雷协会 |  河南省气象局 |  河南防雷 |  河南防雷商城 |
Copyright © 2010-2011 版权所有000000 河南省东南电子系统工程有限公司 地址:郑州市文化路68号科技市场数码港703室 豫ICP备10205689号